Schulpflicht

Soll die Piratenpartei Hessen sich für eine Abschaffung der allgemeinen Schulpflicht einsetzen?

Details, sowie Pro- und Contra-Argumente findest du auf der Wiki-Seite: http://wiki.piratenpartei.de/HE:Meinungsbilder/vMB-Schulpflicht

  Zuletzt abgestimmt Schulpflicht
!I_bgEX]WDf7j50.ir-M 27.08.12 07:18:42 Nein
!K|%Gax|VH46fe:Qet93 27.08.12 14:40:15 Nein
!me8xDM}}Ct?Aq#Y2c)R 27.08.12 19:20:04 Nein
!Nr0oK]J0dw5}j0rt0f' 27.08.12 15:01:43 Nein
!sio[9,y4KnP#U[&CgpR 28.08.12 00:17:31 Nein
"![.kQ9)LQI87pQ4A3=] 27.08.12 08:25:03 Nein
")%MT5*Th3p>FCtm#Nuv 27.08.12 19:54:46 Ja
"4hl_d:Eo]C.%FLpk./y 27.08.12 08:20:03 Nein
"6g4':<>(Gz'4r=P)mI{ 27.08.12 09:35:32 Ja
"8rUx[qUujt4kMZ9ZXs< 27.08.12 09:10:00 Nein
"9TU[Y5I{Ne{Wu;GEH:: 27.08.12 07:23:40 Nein
"iu2jq|nM!qT4TwDI,&, 03.09.12 08:40:11 Nein
"jgsyJ<z{Ol!cn*].%(j 28.08.12 21:32:09 Nein
"uNJ-N4F$V?H.XqeS#*B 27.08.12 02:47:59 Nein
"ZadX$fC"S&GPW%>*D/( 27.08.12 10:39:36 Nein
#(ptCq-KUxhNmrioa)Y. 27.08.12 07:30:31 Ja
#D$b|gEvcxo;1msa<]BP 27.08.12 12:06:37 Nein
#K7f1A&imHOjp,J-ns"t 29.08.12 11:03:39 Nein
#O,5aIpZR/=#HRSb<HoT 28.08.12 21:21:07 Nein
#omfRXzf,N)1M=rh''Q1 27.08.12 00:50:11 Nein
#V1htuo!Ak5#{DwYhUMv 27.08.12 08:58:18 Nein
#Z5lO!Jqo[5Uzxzud!5m 27.08.12 08:10:04 Nein
$,j7iCx4=XA_bkYwsKde 28.08.12 18:15:03 Ja
$49Fb{vDqfPyF$j}KutI 27.08.12 00:53:04 Nein
$?iBCU/-ZO4?78$<%"SM 27.08.12 23:39:23 Nein
$D>5b,NjV)2p]>uRoZ]w 27.08.12 08:10:09 Nein
$dst8?5$>:$GEx;$Ll,> 27.08.12 08:05:34 Nein
$FN)(UCF%V<<=/{nDu1: 27.08.12 06:41:30 Nein
%*/o,8)]jQQ-/Pto}Z1E 27.08.12 12:11:56 Nein
%/{PMwjBlm>ZBNdJ]R"4 27.08.12 14:50:38 Nein
%9x9g._:ek*fE83$h4s: 27.08.12 19:33:31 Nein
%e7Gk3e9nfi5d??|Zp&a 27.08.12 10:25:13 Nein
%jJkStnMfTQX=(_YcyW* 27.08.12 21:58:55 Nein
%v?Mh-J9_:w4=}sT$fiR 27.08.12 22:28:55 Ja
%xa)LPjym>$;-YE#{X]M 27.08.12 19:38:11 Nein
&(y'h{>E<IZ-b=9Jb,YN 27.08.12 01:42:57 Nein
&25q>apK'ZmZWKT5Q[Xn 27.08.12 07:58:31 Nein
&E#:AZg>{,!Dcg;Uwa4* 27.08.12 09:23:25 Nein
&h|gCBj,/[$Tf|myR.bA 27.08.12 00:27:32 Nein
&I5q-tR[4mSs$p>*$rsa 27.08.12 01:38:33 Nein
&Mli!h{jG$bz-Ck),g"? 27.08.12 06:40:59 Nein
&}:DrAhXKMk}iTu{4b_G 27.08.12 05:33:10 Nein
'"7BXbWPiCxQSlG/1|/x 27.08.12 09:22:26 Nein
'$C5xFkJ2"?<cxO(4T5k 27.08.12 09:02:05 Nein
'=7&B,nf#Yj9'0Cn,9[( 30.08.12 18:03:07 Nein
'c|uU]Adl2B)JN=4-4,i 27.08.12 08:32:48 Nein
'eH!nO[aLWQq=1hN?NwY 27.08.12 12:21:43 Nein
'S!Pc!Z?D]e{(Qa&kFk] 27.08.12 09:31:14 Nein
(!kTi7pgiSi=9/Slx,8R 29.08.12 19:17:47 Nein
(4eM%JjiGAKUc,)!,-$: 28.08.12 08:34:18 Nein
(BA_${[f'KaGXpqbJxSY 29.08.12 17:59:30 Nein
([x:5uF|a!o-2)"xZ&"E 27.08.12 00:31:35 Nein
(_9osM<D4"'pVWA:%$WN 01.09.12 17:18:12 Nein
)"Q=j1Yd7F%mF6>?rw'T 27.08.12 06:55:48 Ja
)7JD0VoVc.#2ET{r>njj 29.08.12 05:55:50 Nein
)<9QHwgmlg&eS$(M=qHG 27.08.12 08:37:44 Nein
)il$C()!_pL%%5zegNDk 27.08.12 13:30:41 Nein
)IqoIy'dV9K>/HMmotf8 27.08.12 01:04:52 Nein
)sT$$vMS)/Z"Lj'L$M1t 27.08.12 07:54:04 Nein
*;-LXq_79cJ6Xlyss[:> 28.08.12 19:13:33 Ja
*cabA%jgS!dRpf6gy":E 27.08.12 15:28:25 Ja
*FXyq>z9pbm8Fqr8H_uc 27.08.12 21:26:30 Nein
*H<<&XOwTI8/UPl4nvdg 27.08.12 10:57:51 Nein
*OjFu.2Ju%Cj/EY}%1vh 29.08.12 09:12:30 Nein
*P,|r6x8>Z-|kk)RnTXJ 27.08.12 20:47:48 Nein
*VtD[xSMe&_)f8AM_"OT 27.08.12 09:41:15 Nein
*{?fB3*a:if.NBWq9u%7 27.08.12 11:29:40 Nein
,$D5W}7k-:!E<bRBSzD5 27.08.12 22:33:38 Nein
,/MmPdnvIo'4-w|%$C!0 27.08.12 09:24:07 Nein
,7mz.-]gWI.("5#reK;Y 27.08.12 07:53:42 Nein
,8/?0s_CpI)>[ns0VKz5 29.08.12 23:00:00 Ja
,hC1o%WV&C07nC%KAs,u 27.08.12 16:27:46 Nein
,Lf6|C)3aBRww5}$c<se 27.08.12 23:42:24 Nein
,uOmOr0=PjFhRus-KE_r 27.08.12 08:17:17 Nein
-61To?ywR"hte%{bX9!y 02.09.12 20:32:37 Nein
-9Q9twh;gnk*r0#rE(VV 27.08.12 00:19:26 Nein
-q#S3*5dBT8jS9QWnCn3 27.08.12 00:26:26 Ja
-R:Ikd$(Wfcg}|JI99Wn 27.08.12 08:33:54 Nein
-U2vn"24GlidZeA.#=#) 27.08.12 14:05:57 Enthaltung
-_;IVU4hRf]?6hM:G>%f 27.08.12 06:50:20 Nein
-}?Op#.1s8Ex4.'P6*P' 28.08.12 13:37:31 Nein
.-pglNnL'";KV'n6wq,y 31.08.12 09:24:01 Enthaltung
.>3&1b$Io[fXBD2${BTT 27.08.12 16:41:36 Nein
.aJ8op"mY,s/%LW,Goyn 31.08.12 20:53:36 Ja
.fTvYe|eQ!/d:?&:U%<, 27.08.12 17:44:56 Nein
.T!lu18p[BcV!.)A|gcg 28.08.12 17:07:12 Nein
.t=[!pdv"Jm6A<bh2NYR 27.08.12 07:35:20 Ja
.vs7Gh"'nfj_J<8B1*m[ 27.08.12 10:36:05 Ja
.}"L71[K"v!K&]n_2Zcg 28.08.12 20:30:56 Nein
/!4kxmlvTA&AfxD*20R# 27.08.12 09:42:16 Nein
/.9NXJ:rSIcp6UrI.4I! 31.08.12 20:01:24 Ja
/VQA{y1AtW(JUYd5]t>M 27.08.12 19:16:50 Nein
0E8",6nAid,s1v5od)g3 27.08.12 06:29:35 Nein
0JC}U04NWFtXfmO%ZC2p 29.08.12 20:36:30 Enthaltung
0l'U0r={<|LSVIRj()cS 27.08.12 09:59:21 Nein
0rv{WZ#4=TmGs%c.fT>L 27.08.12 00:43:53 Nein
0w9hnwE;Ctnz})<AOSj4 28.08.12 17:10:05 Nein
0]S&%Ctt!;a}Yl!Ul|Az 27.08.12 19:23:14 Nein
1%X._vl1{L">6w__!oo[ 27.08.12 12:06:57 Nein
16;'E'<=bjwmHM5g_vgd 28.08.12 17:40:54 Ja
1m3/-Nm7a=zrsfxlCF00 27.08.12 09:08:51 Nein
1S)fmk;3)jD2t.jl6HEr 30.08.12 06:45:09 Nein
1s<nl*iy2=&";Q?aC_wf 27.08.12 09:49:09 Nein
1XO:)?!zOyf!M&vaSxL) 29.08.12 12:11:54 Nein
1{gxBJnvOdj|q%/bV4PC 29.08.12 10:31:43 Nein
2&2}t|2:ZjF<>$ET5BO} 31.08.12 10:02:32 Nein
20h-Am$Z-CLa6=)keh3G 27.08.12 05:55:11 Nein
2l!!T5HIwWP.HJ%w(#h5 27.08.12 07:21:08 Nein
2QguHhP7nb0mK"c><;/? 27.08.12 19:37:20 Nein
2SF=M58J,E8EO/KY$DRm 27.08.12 19:42:22 Nein
36x'%b;]8qy_;%[<-z|9 27.08.12 09:05:28 Nein
3G"/t0?J-.ANcZ_y-q9C 28.08.12 18:23:09 Ja
3M'[9#S)u"=p<Nc]2#lS 27.08.12 08:12:57 Ja
3QyIq*k&3j%I.C=4/"I8 30.08.12 22:56:45 Ja
3ROIy=5ZD2SjAdm9x/jG 27.08.12 19:28:25 Ja
3xtb{Dj>TSma<VL8-[8d 27.08.12 12:42:21 Nein
3Zz'WCwvS4g8l&(I%W01 29.08.12 18:29:06 Nein
3{jc?o6-GX>QA)fdb&Lq 27.08.12 16:12:27 Nein
4!d)Q%9&uXo2Tzt!T!3, 30.08.12 18:13:43 Nein
4"q6Qi!$WQq4$*eQ(KV| 01.09.12 07:48:25 Enthaltung
4$E;v'tL4oiGL&PQh0,. 29.08.12 15:47:41 Nein
4%Wd7hrU<]:kZu<Su'es 29.08.12 13:29:59 Nein
4a,$FZMOgnNEf"YbEpu1 27.08.12 21:34:00 Nein
4L2/y,t$dUwkLy8'Zy.! 27.08.12 17:42:50 Nein
4q&5oLk0er_mt1>cc)CI 27.08.12 00:56:42 Nein
5/t{*eOh$(u-dpQViZNr 28.08.12 12:40:00 Nein
5CZ7[PMbEJZT2}S=<SOT 27.08.12 14:05:30 Nein
5Y_"YpAVn]O;uKZzB?1n 02.09.12 14:05:26 Nein
61Emr8ytx8kvjoG]}eRo 02.09.12 17:50:12 Nein
6POU2IrQB#M5pqG5#%rd 28.08.12 16:34:53 Nein
7(<si"ubV2>>j8Y'SV2d 30.08.12 12:00:20 Nein
7.9>kZX=2IuELBEj8/]m 30.08.12 18:03:52 Nein
72$]I)$NF"]jkx!$VKdF 27.08.12 12:16:50 Nein
75(ugU7Q|m&!YCI]Fj"q 27.08.12 10:07:06 Nein
79>mmx:<3&D_v)2pDM1v 27.08.12 14:12:06 Nein
7BRTb_A$/F?zQa[F4WDS 27.08.12 18:18:13 Nein
7H7}<.MM,1c1W2QXA.5u 27.08.12 07:57:00 Nein
7J8.wtZAO!i"%QyRhJVq 27.08.12 07:02:15 Nein
7oU"-XWP:/HnsfUxg,o$ 28.08.12 12:40:42 Nein
7y$UlR[r=cS;&!AqKK.) 27.08.12 08:03:42 Nein
7[JXje;{u3>STErZYC%k 27.08.12 02:28:31 Nein
7]WhY;kTvf<v4*00EB}' 27.08.12 06:40:21 Nein
86dcOPxn:H4%maCh-u/: 27.08.12 13:44:22 Nein
8>dm6d7Bl1>T9&U7.xe% 29.08.12 20:13:37 Ja
8Mv2!uaM%AMfYNuoI7oR 27.08.12 07:35:00 Nein
8sohyYSxuo1j"s*mtx)C 27.08.12 15:38:03 Nein
8W=Ii&5op,Eu6m|]<{]( 28.08.12 19:06:41 Ja
9ep-j9oq4D|Xl,dFY}6T 27.08.12 00:25:09 Ja
9G-9Di/S0W9PN1E1{i?J 28.08.12 07:58:49 Nein
9Sn9=]Ob_JM*xQUR4Df% 27.08.12 01:24:21 Nein
9U[8Ty2e76W[3&'d"TpQ 27.08.12 01:37:25 Nein
:!{|wlm8<][B7xA!0TnU 27.08.12 13:06:35 Nein
:#?(yM6Eu."4HM6N=*[m 27.08.12 09:58:04 Nein
:&S9#90.AfEVPdrm_)gv 27.08.12 08:10:52 Nein
:FJK$K'6]]plK*]m8)n} 27.08.12 20:53:54 Nein
:KV3CTTLsm(PWM=",>ro 03.09.12 01:57:15 Nein
:M[29oJA7W([vkrm_nP# 28.08.12 07:54:32 Nein
:n:5/H(vRQM8W$aKIHl( 28.08.12 11:09:42 Nein
:V7XKi{dN6wM/WD$aiMF 27.08.12 19:15:25 Nein
:]=;1>i;5$}p/wgZ?%Lj 27.08.12 09:38:05 Nein
;3;H=%'WrK!]56[R)G=< 27.08.12 07:27:18 Nein
;a{7.A,{X9W3xeF>5Zh{ 27.08.12 01:40:57 Nein
;ljxDgby"H%Q}6=OCoMt 29.08.12 13:52:46 Nein
;SerXJQ.S{>ZxfkCvL)i 27.08.12 08:58:22 Nein
;|Z(ah6DY6CNdGdh|)AG 28.08.12 23:10:12 Nein
<![:t-){";E38XH!k"bB 28.08.12 07:20:47 Nein
<-yFJd#UHR-1!B1R[,Z- 27.08.12 00:57:21 Nein
<?GfO-u(R-PaaM<tAMGx 01.09.12 08:02:19 Nein
<C7##[:J%6?ulO>UmCS/ 28.08.12 17:22:04 Nein
<Cuu:fDpW00Q)T$kEgvz 28.08.12 17:02:09 Ja
<qZ*2*CwAjO94Ivbow7k 27.08.12 21:11:08 Nein
<wkc3<,!u*CXSMYbTeXV 28.08.12 19:27:15 Ja
<zeM&Gp3Fz&V2-buAgW_ 27.08.12 08:08:49 Nein
<|*8G2"YvxuIS)q?%p!s 27.08.12 09:50:21 Nein
=*w9O)O1VcBa{5YH]>Qa 28.08.12 20:31:12 Nein
=.qHp"3Ryq=XsfZB!Hp1 27.08.12 12:10:52 Nein
=6|#48K$aDkg#Y&b)P0d 31.08.12 21:05:19 Nein
=J4y4Q'e!]y5%,reK1v, 27.08.12 00:29:27 Nein
=svA_$O!t?k_#)0M3P3Z 27.08.12 09:50:47 Nein
=}do>u|ib2[2k%m""Cta 28.08.12 07:58:57 Nein
>4ySX$b0$w}WD#B{{c)} 27.08.12 14:00:34 Nein
>IV%fK/jM2f:U*7tqVHE 27.08.12 15:55:11 Ja
>rnwCO}}f.i]-$rC2?WG 27.08.12 08:48:05 Nein
?/,J|f;BK>QOq2cY9upV 27.08.12 07:40:21 Nein
?2<<Smx-SpJpQm&D|!;f 27.08.12 15:11:45 Nein
?5;mecUhZ$%FMlM{"E%d 27.08.12 18:14:00 Nein
?lmI5ZM(Z<n9o7Q|<2?2 27.08.12 01:15:59 Nein
?w6W16wF#BckXL9MJPPx 27.08.12 01:39:34 Nein
?_JfOjgE86okZBTeQ%z: 27.08.12 11:34:56 Nein
A&-xikufVf=(y:;*[&%[ 28.08.12 11:04:39 Nein
a-"L6qxd<Ir,h'aQY1<h 27.08.12 10:34:56 Nein
A3NY&e/SB,sIynq'("!3 27.08.12 00:47:18 Nein
A:-gGOb/3z-65)7#/ru9 27.08.12 07:16:59 Nein
aAf7PWC!pf5I(HHQX=s7 27.08.12 01:14:16 Enthaltung
aB#j3(e<;Ks/Kejm}kg) 28.08.12 15:52:21 Nein
AGXZcluOTS*W#J=Vi.dJ 27.08.12 08:34:13 Nein
ai{WG=!UUZ8R&eSRE0i? 03.09.12 13:36:34 Nein
ajCqUIgL"uiTiMmktPyA 29.08.12 08:36:37 Nein
ajcW-ptoFnNClx!Z['=, 28.08.12 21:08:55 Nein
aLLoy?d)79FT!"*K><Lb 27.08.12 13:22:06 Ja
Am>t"-L;Shk{I)SyVh6{ 27.08.12 08:05:12 Nein
aQ-uog1]eX>Z<M23'tyC 28.08.12 13:52:21 Nein
AS6ks*0dlmdG)wYeNvqq 02.09.12 21:25:40 Ja
AX.UdEwANY3#_BxZDPe: 29.08.12 15:37:34 Nein
AY>T4X(K:|b1l>M!]RWw 28.08.12 17:31:12 Enthaltung
A[cRiyIaA}GvgPW'pq*' 30.08.12 19:15:10 Nein
B!;#1tN$FvtIz7t_>NLt 01.09.12 20:28:34 Nein
B&|!6pZX'%DLdO!R11Mr 27.08.12 12:59:37 Nein
B*0(&grMfvrZ(WcU_;0/ 27.08.12 08:47:34 Nein
B*3w[U?cx:q*ED!sb?kp 27.08.12 14:59:32 Nein
b.CbPzqYMj"Z#Ot!:W_X 27.08.12 09:16:24 Nein
Bd(Dj!}F"Rg,IOuX[_UO 27.08.12 19:42:38 Nein
bFVS0/JahBs3%vz-09e) 27.08.12 11:24:42 Nein
bjf%oYxToFuHQV/qJ5aT 01.09.12 08:39:34 Nein
BPM5dr*"tiW=Q.oPD>b< 27.08.12 00:36:35 Nein
Bq75cHe%,W'_8fJ73_e{ 27.08.12 17:12:50 Nein
ByLS]C*tmw%NY9Xo[KxE 27.08.12 10:44:42 Nein
B{Y9F5A=Kcf5=<.4_miW 27.08.12 09:58:28 Nein
C)&tt7[ap.;.TLq55W2O 27.08.12 08:52:54 Nein
C)*3$!Sd[:JCYc3}w8(0 27.08.12 19:10:22 Nein
c*/j]B&/u>NyZ:i-IrS# 27.08.12 07:37:30 Nein
C*KW<(FI)qyha}J(gM<_ 27.08.12 08:34:21 Nein
cD)4i1xfbk#K"!c6xZ*& 27.08.12 08:04:04 Nein
ce&}LlD|[W7!Ew318Y$4 30.08.12 12:28:06 Nein
cFeDAU%=yffPlV-H=6VN 30.08.12 20:39:49 Nein
CIVC!4t?a8"."IM%1W)# 27.08.12 22:29:14 Nein
ckLz%yi'wB{a7->#j92I 27.08.12 08:56:42 Ja
CM(_?cx8='v"4%>-G7j{ 27.08.12 04:05:41 Nein
Cm.{DabH4Hcz|t?%zc,K 27.08.12 06:40:18 Nein
coOUQf4,/t{'%[dSgJXx 01.09.12 16:46:27 Ja
CR!JS.#)ZNp}]O?S.OXt 27.08.12 10:53:38 Nein
CRd:Dvf)_gE=CcpHMbUD 27.08.12 01:21:02 Nein
CuAX5m{j3#%vlB1I1jTQ 27.08.12 06:22:46 Nein
CvYBniUY$2|.o<cN8qI( 30.08.12 10:25:59 Nein
CxdV}="#Tb]$jS!ScNXB 27.08.12 00:26:17 Ja
c[;4K[nRPKp"j=<SX[/y 27.08.12 20:21:24 Nein
c[Ez)tR5UIEP2Lbc"7:/ 27.08.12 13:01:18 Nein
D$qcK=D.Hh8jWQC=hJ2/ 27.08.12 09:00:33 Nein
d-NIW,W]arAl2Sj&h%T( 27.08.12 09:40:37 Nein
d13dQ<jCM218hC1C-[S3 28.08.12 09:01:21 Ja
D4mZuEoh_(=m;ZxI/;Le 27.08.12 00:22:57 Nein
d7I.vm:h2VkD4=|,Idlf 27.08.12 11:18:12 Ja
D9p'w:!;yU"nk#nF}UK! 27.08.12 09:50:51 Nein
D;w,s_iv/p]En=}UAY5e 27.08.12 00:24:33 Nein
Ddbw_hrrN|"rf:2sIFW- 28.08.12 18:05:19 Nein
dEw{Gg3?/Zm{3'tI(6L, 02.09.12 18:16:09 Nein
dI:Gkx%$1ZamJYn7qSDq 27.08.12 09:47:59 Ja
DJ&!EfO=S=:n-zdK1I9z 27.08.12 16:44:02 Nein
DJ*sE'LyvoIQS!Dv_h!" 29.08.12 09:18:54 Nein
DMp1dCgIi;<&{#hVacnN 27.08.12 07:37:58 Nein
dQ&3Uc,eA:9Qaztoxz)? 27.08.12 07:27:02 Nein
DU$tAf#d[p=4&lq#c1OL 27.08.12 11:07:58 Nein
DUUuFk6|0zYk(L<8edso 27.08.12 20:27:28 Nein
d|h_e2kS.Sz-}s.Nu$)J 27.08.12 12:06:50 Ja
d|Ji1yq/]iWN;F3VBkpQ 27.08.12 05:16:15 Nein
E$2<H'RZ<0kl%oMnrM'd 27.08.12 01:45:19 Nein
e'm.mtLo.D"_oe|!1{,O 29.08.12 00:21:45 Nein
E-DvoDb<5"Yw#vObQwWM 27.08.12 19:12:30 Nein
e1n6JlGmq]Wj[4?h*}Vr 27.08.12 00:42:12 Ja
E5ss-9eK}QUj-[Uu[l-_ 30.08.12 12:10:45 Nein
ED5rspb-=*X8U(sKKMAh 28.08.12 10:06:11 Nein
Ed=?$Z/kY#Na>{8l#k,v 27.08.12 06:34:20 Nein
eeMWmp%8x-pB/y0Xp&ms 28.08.12 00:13:32 Nein
eR]/jQ9h0X[[ROp:=c[X 27.08.12 19:05:46 Nein
eV_zOrcn2'_D0h$f]J|9 27.08.12 10:00:08 Nein
e}tFY,(Bi;E$lOkWG<>1 28.08.12 15:44:14 Nein
f,UXY99U}FXt0Fea];$. 27.08.12 00:58:51 Nein
F1}i}'bDiP*mv;:b%[L_ 27.08.12 07:22:25 Ja
F8iu!CZ5ts*A|#Y%#;{4 27.08.12 01:33:25 Nein
f>]"/'i/'bii"Oh=i;"U 27.08.12 21:38:29 Nein
f?/4igK|RA}?zfYu-8s; 27.08.12 00:35:17 Nein
fa/U/niWR09#jg]jK6(i 27.08.12 00:54:09 Enthaltung
faF/9p*O<t-!FaJ!hIF$ 27.08.12 12:04:44 Ja
FbAl:%tr#0[s0u,QS?V? 27.08.12 20:33:32 Nein
FC5v%F&BlKkU('q,nPXm 27.08.12 13:09:12 Nein
fc<1MRw.F(g(,AG[_Kjy 27.08.12 09:18:01 Nein
Fd5!6pAz-TN&jz-wKw&u 28.08.12 13:07:32 Nein
Fdp,xIZy"<i>Kjld{|pj 27.08.12 13:12:23 Nein
FEH&>vH(W>0}pIoCX;B< 28.08.12 21:39:01 Enthaltung
fHU54U2na/tc1WeW_)r/ 27.08.12 14:34:36 Nein
Fo7:cQ2p4&sx*}-=MKgO 27.08.12 08:23:33 Nein
fSw=.KHC%Sr$=k97$bL{ 27.08.12 09:36:29 Nein
F{}$8Jm$M{dPBXx8LXt8 27.08.12 10:04:12 Nein
f|"CIMBJY3p$$R54)k-' 27.08.12 09:42:45 Nein
G!kkFU!2f;"kG:i<iTQa 27.08.12 16:22:49 Nein
g&>Q"0JzY08aiVf*9pZ: 28.08.12 19:17:10 Nein
G(85W:;FI5Yyyf7b0h8j 27.08.12 03:08:18 Nein
g0.)grCn0[EQQlF4s}yA 27.08.12 20:58:44 Nein
g7V-8c=OP7]6eGnZ':0o 27.08.12 19:44:01 Nein
Ga6bQt1x;d[[C?CI8D(r 01.09.12 20:28:01 Ja
gC2F<V/kdq%,D6_*V,D9 27.08.12 21:00:02 Nein
GL7<FbBsZ;|;$Nw!vx0E 27.08.12 10:45:35 Enthaltung
GmM{<O{xkQim$;O5"e,4 27.08.12 07:49:02 Nein
GoP(cA!3LyUrA'TU%bxu 27.08.12 06:49:40 Nein
gP'KFkwrnie481u|>GQB 27.08.12 11:07:49 Ja
GRj_qBp]E--9Uc,;wk;/ 02.09.12 00:08:36 Nein
GUQn.ZX.k|P].x5O8|9a 29.08.12 15:40:27 Nein
gXvM(Utz6x2L2uM:Q/S3 27.08.12 00:23:58 Nein
Gz#qMm)BF:Hp78tq-#2G 27.08.12 12:57:04 Nein
g[J",Hy'mFuq$d}C|3pz 27.08.12 18:29:06 Nein
H#rIArH6U,-[owT!A[M{ 27.08.12 06:38:40 Nein
H2j:gEkOby;)|nA<D2th 28.08.12 18:04:16 Nein
H:&7F&S4VUvufMm_2H=P 28.08.12 03:40:56 Nein
H=c"$l}QQ--%z;y],B{, 27.08.12 06:29:36 Nein
hB6ItA}/81hU4(qc?yK( 27.08.12 23:44:06 Nein
hbqL>;o8>|*-qtw--cOG 30.08.12 15:07:48 Nein
Hf%Z'xmkQ]=eo{A[X;5U 27.08.12 20:10:19 Nein
hFv#{rios=?8|7kPvcc0 27.08.12 20:27:34 Nein
hgdKB:f*NAr=KyH4{Vyp 02.09.12 12:10:14 Enthaltung
Hue-6vXB'p%?DT.E*$&/ 27.08.12 00:20:42 Nein
i"lc2:hQ4pXWnZ-S<z2] 27.08.12 00:17:48 Nein
I(t<ld(l??]{ayUXC5E$ 27.08.12 00:29:36 Enthaltung
I0Af>&$aUWu18Sb0{G?_ 27.08.12 10:50:05 Nein
I7anF1,Cxad&I{deJwx% 28.08.12 00:30:36 Nein
i:taY}[d'To7xH}Dr%'x 27.08.12 07:37:50 Enthaltung
iaFGQ]}kt.]qzi_[1/8N 27.08.12 07:40:55 Nein
Ib49Y_IaQ18!>2["[,_i 27.08.12 09:47:45 Nein
iF[RHHN|wPL&Q|.S<71W 27.08.12 09:17:11 Nein
iikVK6=j-R!OJczvQ%/a 02.09.12 11:04:14 Nein
IkPLYw_p}FHs#"->UgEP 27.08.12 12:04:03 Nein
iMxNc7m:!,(hjK>A-H=! 27.08.12 06:13:20 Nein
isJs[|l;rdJFu5?4wOf5 27.08.12 08:03:18 Nein
iyx#2p0Cu:6?K{KAd&GP 27.08.12 10:00:19 Nein
I}SV,2j/_"z.zCC8Zo$[ 30.08.12 11:36:25 Ja
j,C<z3$}G>btCp%S]g;l 27.08.12 09:58:49 Nein
j/eCmo6G)Kb*JRfN-z)3 27.08.12 10:07:11 Ja
J5B)HGz]3{TS{o{avI.h 01.09.12 18:23:50 Nein
J9nH,]Uv*f8a[T::2nZ1 27.08.12 06:56:21 Nein
J<{{wDbo2nlJR-Ww$g[q 29.08.12 12:55:32 Ja
JdyS=_?R).J}Y>b<2"os 30.08.12 18:35:41 Nein
JF->_sgiLNjxdhu=iO!h 27.08.12 09:58:53 Nein
Jf/u3eh9$8[LMOTMZ6:W 27.08.12 09:36:52 Nein
jk=AL(F7>.FX&2-oyh,( 27.08.12 00:31:12 Nein
JXw,rpJq5>c]ru#]>vUB 27.08.12 14:33:06 Nein
j]uv[4m1lF?M|T&mf1BW 27.08.12 06:22:40 Nein
K/}q1-88Bw;|J|NVSfrR 27.08.12 09:20:26 Nein
K6.Tf[.92,'Hj84t%_r- 28.08.12 10:32:49 Nein
k;Fl-9T7wTHm'J'wY.-9 27.08.12 09:26:07 Enthaltung
k=S|jpoU.RhZ<u8cNiD5 27.08.12 06:59:34 Nein
KDHqws#uu&8A(>g=AS.U 27.08.12 15:54:03 Nein
KEsULh3{&O,I=DR(%UF- 27.08.12 10:26:55 Nein
KFz-'q}2Aqe2KcmvD{TC 27.08.12 00:18:40 Nein
kKAwC3MPl{(r]M]xm2oy 27.08.12 01:35:53 Nein
klmgFA.Jjo_(v0Lbf#sl 27.08.12 04:25:52 Nein
kMGp)DfRa"wCnN>F}wCz 27.08.12 06:41:36 Enthaltung
kPkfnc:e#h1JRniONy<T 27.08.12 10:35:56 Enthaltung
Kq7KehukUscs,q(KH>#G 27.08.12 16:11:56 Nein
kV9t>)EsB2TI<2JcejF7 27.08.12 18:10:04 Nein
Kvo3BL&4"Fv)%&oA<Cwn 27.08.12 08:18:42 Ja
KX6TgMcj]ZKiTq0,!f{T 27.08.12 17:32:53 Ja
Kyre=AnI>SX7y?1Nd)J1 27.08.12 13:36:15 Nein
K]7"!5%Y]An?C$7p03l9 27.08.12 05:47:42 Ja
l9BC;<qFBywh";u1Umr| 27.08.12 11:38:10 Nein
L:WjNY9z:Ls)pX3jqG," 27.08.12 01:12:36 Ja
lCp!8zQZ}>p0Tum(NoUZ 27.08.12 08:26:40 Nein
LEnD[r6/;|_PEw%0n4T{ 27.08.12 07:03:13 Nein
ll9MdZ],sG-Ic&NlaCp2 27.08.12 05:27:14 Nein
lLbQ:}8.a"dL'tfMd7E_ 27.08.12 21:05:26 Nein
lQPeI?6ifX,"SrBbIX5F 27.08.12 07:35:21 Nein
lSNep2XIZJF{"ToYJn_g 27.08.12 06:08:04 Nein
lTp;gsQ>og=P{b.['sGH 27.08.12 15:35:59 Ja
Lx,N9QJ[pm=(|E08PF4m 27.08.12 10:59:49 Ja
LznbyEb>dBUVb%Tl5[TH 02.09.12 22:12:56 Nein
L]{iaDu}M<xHhC1!qK2] 28.08.12 13:56:38 Nein
L|FIPc-WY4')/M&6Q1A! 27.08.12 17:37:09 Nein
m;t,fd!,;Jhk$d}ein?o 30.08.12 13:33:32 Nein
meE8X&iBqQ_!D[Z(v9cd 27.08.12 10:38:47 Nein
mF-YkGer<|k'qvv1,r%i 31.08.12 20:43:26 Ja
MFr&p[,!SfPbg'g#qw*E 27.08.12 07:58:43 Nein
MKw]QY*'LLFFNA54(al? 27.08.12 00:26:17 Nein
mO<gOUks0T-WP}[cc_NR 27.08.12 00:21:48 Nein
MoMnmUkH|.K%:e8;*w1j 27.08.12 09:01:57 Ja
myx6P}1w.N!4}FA{X=on 27.08.12 09:57:25 Ja
mz]s8j!w1j|9IX=t3Xg2 27.08.12 19:13:10 Nein
m]W?_pYo}I%VB/vIT"Pv 27.08.12 09:43:52 Nein
N"r0k|M3-40:o#>llwTS 02.09.12 12:04:06 Nein
N$|]%XOTxh&swaK{G|Qc 27.08.12 17:03:42 Nein
N1;1RJz1fW=hDbEOZ'ID 28.08.12 17:40:13 Nein
N70rPwp,|s6y|Hi-:GOf 27.08.12 06:47:51 Nein
N8SsJI7rT11)ncF>l7>D 27.08.12 11:15:11 Nein
nCe4iJw4Ysj5q}<F&ffX 27.08.12 07:23:02 Nein
NK5op%#c,.$]Q0(!Z#RW 27.08.12 19:37:54 Nein
NkRO!rG[qG!kr-tN"j#B 02.09.12 17:03:56 Nein
nl"=Bvsu7.P]>8Kb_%dq 27.08.12 11:44:02 Nein
no)dmfUB5KXa]v5I=p7m 27.08.12 00:30:38 Nein
Nuv?p<LIzpbe9bkr.LVY 01.09.12 15:24:22 Nein
oaqFvgvtC!Vc-8"Ab?8N 27.08.12 21:43:00 Nein
Oho%fcU9>U6U2MALro0T 27.08.12 09:25:30 Nein
OK-Fn(c=:dix":>f>jHh 27.08.12 16:41:58 Nein
oPMStSc6<v)d3fdOBgkW 27.08.12 08:35:16 Ja
opss(A]VhA{?}i*4Bv'# 28.08.12 02:25:21 Nein
oPVX%B/_V1gDH-NzwYHZ 27.08.12 06:45:56 Nein
oRwNZpCr.b4>I3[3{A0% 28.08.12 10:03:26 Nein
ostD'UJoWg42%j2;sBlV 27.08.12 21:40:40 Enthaltung
ot0$d!)&fvZPZEI?UUF/ 27.08.12 00:29:30 Nein
OWVtr(yxy1IF]8$0n?,; 27.08.12 11:08:17 Nein
p)}dq:Qy{4!mwfXG.:it 28.08.12 10:27:31 Ja
p3&A3ZEE/k!HZaM2*5FN 31.08.12 19:39:36 Nein
p8xxCoy=y"d[AJ|)z"b1 30.08.12 08:09:21 Nein
p:5Mb%%wq0E(y6v}/NdM 27.08.12 06:12:49 Nein
PnAKu?/TB>0JeilRZjfH 29.08.12 10:41:59 Nein
pTjG8aCtnpgJtZ8vd"u| 27.08.12 18:08:33 Enthaltung
Pv:Un!O9R>CLu8MW'r%p 27.08.12 07:04:30 Ja
PZ0nT<qB1TeKwOmC,''N 27.08.12 07:49:38 Nein
p}3i'X%#klr2QZsk$tw_ 27.08.12 22:02:22 Ja
q/;V3hKt<)(xDRa8iDF6 27.08.12 11:15:23 Nein
Q20b&=nz7VXg%[b;i<8q 28.08.12 06:12:11 Nein
Q;{.SCzN!p'[gLNJ(9aA 27.08.12 09:08:03 Nein
QDX7.HIQtsr:pn)4NuUu 27.08.12 00:17:54 Nein
QOmOm'X"W)WYi%d$1M_: 27.08.12 10:06:06 Nein
qps94LivZlgihj*CI[&p 27.08.12 02:27:52 Nein
qtR6E{BW*Z}k2.Oi*aw" 27.08.12 06:43:16 Ja
QW.6_ce8tV|wLqxnkup3 27.08.12 22:50:03 Ja
Q]*t|DdT/U2gnPNA(48E 27.08.12 08:34:49 Ja
R!2se(WFQiEE<n9nY6Q3 28.08.12 20:12:05 Nein
r$&e-O9s*Sjy8-6j'YCN 27.08.12 14:28:24 Nein
r&FseZHB[td30a*-b#H7 27.08.12 08:24:24 Nein
r&oe=uc:O116im1VIm%8 27.08.12 09:03:18 Nein
r'tM>,O!g_aF'ulV2%g5 27.08.12 09:41:57 Nein
R'Y7z&#06Jv8rWtYY3GX 27.08.12 08:33:03 Nein
R,$_>.f{em7vXU85Z;}R 27.08.12 22:11:23 Nein
R1I[}O'Gk0%c4/YGK')5 27.08.12 11:46:56 Nein
r6kezp.s3G:p>FuvMGJh 27.08.12 11:25:04 Nein
R?g}-kZDKzFuNvk|zu"f 27.08.12 09:56:00 Nein
RfHa.g56{ZYz5R4XSV7E 27.08.12 21:44:16 Nein
Ri09y44!eLw|J4SMlxz| 27.08.12 19:24:25 Nein
Ri9kyYD8HL7epE52iQ*| 27.08.12 13:02:59 Nein
RiF<8p/yfu(;b$BBV0P0 28.08.12 17:34:49 Nein
RJ$"L"X748!I;z2?0BqQ 27.08.12 21:33:57 Nein
RNQ'>ZA-bhHoDY%f&bH& 27.08.12 07:14:27 Nein
rRwvDpO6KJK*T=ZXM2-U 29.08.12 12:58:02 Nein
RzTo_?}p_2Z<16{6awFq 27.08.12 00:26:09 Nein
R}JAXN4nm<Q2vOG&=ZRJ 27.08.12 13:21:53 Nein
S&=jSf"1JGIt!Nx9&KIW 27.08.12 08:22:52 Nein
s)d,4B|Ry"RJJ-u.T"(. 27.08.12 22:30:18 Nein
s-1]M$xGO5mA'BO(JtSh 27.08.12 17:01:27 Nein
S3N<tvWorXrfY"4z;&Y$ 29.08.12 13:17:03 Nein
s6duy=hlYf.c}NrOLY]2 31.08.12 16:51:21 Nein
S6E_RnVqVmJH3&>:vkc( 27.08.12 13:48:14 Nein
s9Szk|n2Mxe#995]u$3; 29.08.12 16:11:28 Nein
s;[5:!2FDl2QMJih!&e[ 27.08.12 19:06:52 Nein
sD#j=34(X8uU.w3q58Ru 27.08.12 17:26:36 Nein
sffNf6&j.|rFsv(8{D*O 27.08.12 22:14:30 Nein
SFWw22)DIwN8;R0{'&lR 27.08.12 09:04:48 Nein
SjvGW)ruOACK4=0NziI) 27.08.12 10:07:23 Nein
SSRy:y!BrjYBl%WfrN>e 27.08.12 20:35:02 Nein
St|ngHhpr*MO|82.*>qL 27.08.12 09:11:43 Nein
t=3HWi-lnCdhl&>8xXnz 27.08.12 12:37:48 Nein
T?U5f#4cIg=|A"=.QZvu 28.08.12 23:36:02 Ja
t?{bjz!*)21b}tUi!)ZM 29.08.12 22:29:35 Nein
TbBIQd#JRO33iJ:K4/ai 27.08.12 01:09:22 Nein
TeodhjaDt;h6.4x[iiDw 31.08.12 09:59:55 Nein
TEwJWZsm-D*ty?=yRBCs 27.08.12 01:34:04 Nein
Tf;0Rff"$cvYv;NJf'6S 27.08.12 00:24:56 Nein
Tfd=q=]PVLrb[t7BHPRk 28.08.12 11:55:24 Nein
tH_[v3V,J-N[9JW=QwPU 01.09.12 12:22:54 Nein
TK$!'rz72Z;l.-w29D#{ 27.08.12 08:02:44 Nein
tnXyw9!)')t6];qg]_2Q 28.08.12 09:36:25 Nein
ttS8hH?jzo1''.$m=t#j 27.08.12 10:05:08 Ja
u0dr;7=x'-/Q|0R6):Q5 27.08.12 01:32:53 Ja
u;7/NS.SFzY1bOhQVvt1 27.08.12 17:36:42 Nein
U=J;J$$,16_xtw!CfbrE 29.08.12 19:26:00 Nein
uD(r[v]!kY$5u;Ry7rv5 29.08.12 20:25:23 Nein
UeI<;.e/OosPUur#Dt6B 27.08.12 09:59:38 Nein
UFfB<1#}K{_;9zWd%XQ0 27.08.12 05:41:30 Nein
ul;qDAum'.u|fsykq[L7 29.08.12 16:44:07 Nein
UlhO*4]?AWn6/D>/(#9P 27.08.12 13:33:45 Nein
UpV[ca]rp/}1:L4]hU/= 03.09.12 10:06:39 Nein
uqvAD'0DtG;Rl&i1?pcN 27.08.12 09:48:05 Ja
Urt3jxa4B$xRYwhAlkLa 27.08.12 20:38:46 Nein
uSk0gc%1uJ*oY"irA*!4 02.09.12 01:12:41 Nein
uT1,z0/=AjyrgbnQC5WE 27.08.12 07:53:20 Nein
uZN_60MyyTC8n:W8VVHQ 27.08.12 17:53:51 Nein
u{Fq42)E*[b;EA='kr$P 27.08.12 00:18:18 Nein
v&ETJR<#qOqXuOs{>|21 27.08.12 09:50:37 Nein
V(z-)87_gc=]$h$kzsQj 27.08.12 23:34:18 Nein
V*X'o*kiS.WrbTR8t&uM 27.08.12 12:26:32 Nein
V5rSQ6aV<e#lkon6XR&7 30.08.12 09:03:28 Nein
V9)"1?1,I=j=NX]v&1De 27.08.12 14:48:38 Nein
V:Q3xi:p<N'Qf8t4NYgp 27.08.12 13:15:54 Nein
VD;%!O*.Z<T]9N7w/|Pc 29.08.12 00:57:52 Nein
VFr6vFcj]N##fI<]66?& 27.08.12 01:12:05 Nein
Vkuj8B/sZ1FumO.s$>e? 27.08.12 12:31:54 Nein
Vp'}Ko!8>gMUhq.#I#m, 27.08.12 00:58:31 Ja
V}wStZcgaNy&Eab:01%N 27.08.12 20:53:36 Nein
w(}b1nsbYl{95[yGa?Bo 27.08.12 23:52:29 Nein
W,|8"BIwo[mQr$/L?]Vx 27.08.12 09:00:40 Ja
W<)Z8WYx=Cyq)zDj[&.o 29.08.12 11:04:05 Nein
w?/j:6e6I*>8a;hrCR?P 02.09.12 12:21:25 Nein
wB?XH6'IP7o3y2C"ss=l 27.08.12 10:48:27 Nein
Wi?)v_3g*J*#-m5lL23L 28.08.12 00:25:11 Nein
wKK)8yNWaIf'*0yRkTj= 27.08.12 07:39:34 Nein
WO)kw,>D8KB=.,.6hWGB 27.08.12 13:39:40 Nein
WQrEYMqcXfn:FJ%V.nk) 28.08.12 08:44:44 Nein
WX,_|bnoF>&M!y3h|WU? 27.08.12 17:27:37 Nein
w[ps4z[7ow85$I63xi?J 27.08.12 01:21:00 Nein
w{2ok,Xr-<|:/k3$TKRj 27.08.12 09:00:52 Nein
x#'Hp2{82lzC$vD8#M)F 28.08.12 18:19:53 Nein
x#Ab-Ddx7;cEb)/*R=I| 27.08.12 12:35:24 Nein
X$C"W29a(D9H4!(xoAn. 27.08.12 17:38:11 Nein
x&(HU<pBzICboY2sweHb 27.08.12 10:04:08 Nein
X'(#Flc-WsQgr0$*X{$* 27.08.12 13:35:32 Nein
x(Sk*8I;IqqI%Ks.bYy< 29.08.12 10:38:39 Nein
xf<2r'7S.]qq<1=290Bh 27.08.12 15:11:52 Nein
XHh!13c0W3DB7F{h"ZPf 28.08.12 08:22:41 Nein
xJUU,X)4,/d/xIIS]KAy 27.08.12 10:06:39 Nein
xM%]<6BT-oojE<!/9b(b 27.08.12 21:19:57 Nein
XqDlM{.tTj}M(bR(!N:K 27.08.12 02:23:48 Nein
xvdfTrXN(4g,[H?{f"xN 27.08.12 20:41:22 Nein
x|.Bxo[kKaX<.7pSt;); 27.08.12 11:51:58 Nein
y&"T*=VP1;Ii5hn-7Un| 27.08.12 19:31:31 Nein
y5#yk1,7kTj=>[k"r*i& 27.08.12 08:14:11 Nein
Y8qt%EkM[yM4Bkwj0ZM[ 27.08.12 23:48:46 Nein
YC3PD.6/O=/u2_7S24{_ 27.08.12 20:57:33 Nein
Yfw24"!<Y/{e#1TO{E#B 27.08.12 00:28:58 Nein
YIqQZR<8X3F../dt|?[q 28.08.12 15:21:04 Nein
YJpF}Nf2}No-hrU-[!e6 28.08.12 17:43:58 Nein
YOaG#<cUWY;>1">9/fTJ 27.08.12 08:13:04 Nein
YoAxcQ'Ewmb5OObI{OhS 30.08.12 19:29:19 Nein
Y_HxT]$Fd,kn%a*0vgYB 27.08.12 07:15:21 Nein
Y|Ei&U#kySNIY}}[10<H 27.08.12 07:01:02 Nein
z)tQC53_Z2S?YDE&FjFW 27.08.12 17:08:24 Nein
Z:%5H/{/?4NDFP-48BIf 29.08.12 21:39:17 Nein
ZaLI=rRY;"8bUDnTw&fK 27.08.12 12:19:10 Nein
zIGEK):2>d#z]7Xg5[qn 27.08.12 06:52:04 Nein
ZKet(?W*mef;R<}D5i<] 29.08.12 01:33:15 Nein
Zl1vwj<QMniv8:3IH[Gs 03.09.12 10:06:29 Nein
zp]_-q-v'lg/Zxa<TPkg 02.09.12 10:32:05 Nein
Zv2t'n"}r.whCm8r81Aq 28.08.12 19:57:19 Nein
ZzAW(QO,qJTya=Eo)wm% 27.08.12 17:20:24 Nein
ZzrG/zi)v]GnWxd]!{UJ 27.08.12 06:57:09 Nein
[#Q4%R0}Oze**sFX/?RL 27.08.12 05:01:43 Nein
[6]5A_]X1Z8d,R>eRW1} 27.08.12 07:27:45 Nein
[Fn4oS3[myD3QN#;$kCM 27.08.12 12:02:53 Nein
[fp%S).L&D%HFQo3djz2 27.08.12 13:47:21 Nein
[LuyexTib$!RgA'_7kBG 30.08.12 00:25:12 Nein
]'A-V|AX,[a2]!w7/$z8 27.08.12 14:50:09 Nein
]H[Q(n%_oAEIMJw|dRbT 27.08.12 01:00:06 Nein
]s2g%{5DPc-t0Bkx|8<J 27.08.12 07:54:35 Nein
]Ycip!C,:'G<.kxGf%d2 27.08.12 06:46:21 Nein
]zG2y,0HA(}bGxz!OmeC 27.08.12 08:12:38 Nein
_%FFl(8G-ly3mhjY'A8W 27.08.12 05:03:45 Nein
_6Fsz_sAfNj;*f<R[%gM 27.08.12 08:11:09 Nein
_a[s9%xkLs9*5D3MQXJ& 27.08.12 13:56:52 Nein
_uu|Oim4<.&q.4.sp06o 27.08.12 07:48:10 Nein
_Xt{[0?!a(ey}NcPmw6B 27.08.12 10:14:59 Nein
{#v*j_cQIT0V{!GKr,VQ 27.08.12 00:35:10 Nein
{DxPf=aD,ct{3J7D]KRF 27.08.12 08:22:14 Nein
{ED{(wZ|3[UxhUreyzLj 27.08.12 17:47:17 Ja
{i$Eyj(Evqn_.%iom{A2 27.08.12 02:22:57 Nein
{xP7}.Eiq>Yh5QXZ!=M0 28.08.12 18:57:50 Enthaltung
|%q/jmMUw(G*78cGe*WO 27.08.12 11:56:39 Nein
|'4AV#8f7nAwS0MLYe*/ 27.08.12 07:34:57 Ja
|(Smc0AdM[<8D|h45x#G 27.08.12 07:21:43 Nein
|eyhq#3ZcJyTO{VClc*u 30.08.12 16:41:44 Enthaltung
|k}zm$K0=y=tToPM2bkx 27.08.12 15:05:32 Nein
|sD9Pwlf:Albd;jTV":P 27.08.12 09:43:11 Nein
}!x5aIr3oxyP!e'HENmq 31.08.12 14:49:07 Nein
}3wrFRXce?{/tzlaZ6s[ 27.08.12 21:00:24 Nein
}>$n$MHh8u:1A3!3Dq[! 27.08.12 01:43:49 Nein
}fqq|k6JYpCFL-c)89/T 27.08.12 14:45:20 Nein
}oC%Asbg'8>VY'i[g&M> 27.08.12 10:17:26 Ja
}|$?FZku=6y-6W>7oqu) 27.08.12 11:15:14 Ja
}|=9]$v#)ID=iEz15_KV 27.08.12 16:07:31 Nein